Корисні посилання

Платформа Смарт-спеціалізації (S3 Platform) - інструмент підтримки смарт-спеціалізації Об’єднаного дослідницького центру Європейської Комісії, що надає рекомендації країнам ЄС і регіонам для розробки і реалізації їх Стратегії смарт спеціалізації (S3).

Основні задачі:

  • Забезпечення інструктивним матеріалом і прикладами передової практики

  • Формування інформаційної стратегії і розроблення політики

  • Сприяння експертним оцінкам і взаємному навчанню

  • Підтримка доступу до відповідних даних

  • Підготовка спеціалістів з відповідних питаньІнструменти підтримки смарт спеціалізації

(S3 Tools and Data Sources)


Eye@RIS3 - візуалізація пріоритетних напрямів державних інвестицій в інновації у регіонах Європи. За допомогою цього інструмента можна знайти потенційних партнерів для співпраці. Дані базуються на інформації, яка міститься у стратегіях смарт спеціалізації та відповідних стратегічних документах. Для зручності порівняння пріоритети класифікуються за допомогою Статистичної класифікації видів економічної діяльності в Європейському Співтоваристві (NACE rev. 2) та Номенклатурою аналізу та порівняння наукових програм та бюджетів (NABS 2007).

Regional Benchmarking - інтерактивний інструмент, якій допоможе виявити подібні за структурою регіони (соціальні, економічні, технологічні, інституційні та географічні характеристики).

R&I Regional Viewer - інструмент дозволяє візуалізувати та порівняти інвестиції у дослідження та інновації за різними каналами фінансування та програмами ЄС у регіонах ЄС, тобто економічні показники Євростату, заплановані інвестиції, пов’язані з НДІ та інвестиціями в рамках ЄІФ, та фінансування «Горизонт 2020», залучене зацікавленими сторонами

Digital Innovation Hubs - це Інтернет-каталог, що містить інформацію про цифрові інноваційні центри в Європі. Кінцева мета інструменту - допомогти компаніям отримати доступ до компетенцій, необхідних для оцифрування їх продуктів та послуг.Керівництва з розроблення стратегії смарт спеціалізації


RIS3 Guide - рекомендації з розроблення інноваційної стратегії на засадах смарт спеціалізації. Керівництво зосереджено на дослідженні шести практичних етапів S3:

1) Аналіз інноваційного потенціалу

2) Управління

3) Розробка спільного бачення

4) Визначення пріоритетів

5) Визначення плану дій з узгодженим набором політичних мір

6) Моніторинг та оцінка

S3 Implementation Handbook - рекомендації для органів державної/регіональної влади та фахівців з регіонального розвитку, які розробляють інноваційну політику за методологією S3. Посібник містить матеріали з досвіду практичної реалізації розумної спеціалізації і зосереджується на п'яти ключових етапах імплементації S3:

1) Процес підприємницького відкриття: від відбору пріоритетів до впровадження стратегії

2) Якісне управління: принципи та проблеми

3) Від пріоритетів до проєктів: критерії відбору та процес відбору

4) Транснаціональне співробітництво та ланцюги доданої вартості

5) Моніторинг

-

Digital Agenda Toolbox - рекомендації для розробників національної/регіональної політики для більш глибокого розуміння потенціалу цифрового розвитку в контексте Цифрого порядку денного для Європи. Висвітлюються можливості інформаційно -комунікаційних технологій (ІКТ), які є ключовим елементом національних/регіональних стратегій розвитку на основі смарт спеціалізації.


Oнлайн-платформа S3 - альтернативний інструмент для смарт-спеціалізації, розроблений в рамках проєкту Горизонт 2020 SwafS. Надає доступ до безкоштовних Інтернет-інструментів та вичерпного посібника для створення, моніторингу та оновлення регіональної чи національної стратегії смарт спеціалізації.