Науково-технічна та інноваційна діяльність

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII (чинний, редакція від 16.07.2019) .

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-V (чинний, редакція від 09.12.2015) .

Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 № 1563-VI (чинний, редакція від 05.12.2012) .

Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 № 3322-XII (чинний, редакція від 19.04.2014) .

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 2623-II (чинний, редакція від 16.01.2016) .

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (чинний, редакція від 04.11.2018) .

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4.07.2002 № 40-IV (чинний, редакція від 05.12.2012) .

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 № 51/95-ВР (чинний, редакція від 05.12.2012) .

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715-VI (чинний, редакція від 05.12.2012) .

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 № 991-XIV (чинний, редакція від 05.12.2012) .

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526- р Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року

Регіональний розвиток

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97 (чинний, редакція від 01.12.2019).

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року № 586-XIV (чинний, редакція від 20.10.2019).

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 № 2850-IV (чинний, редакція від 02.12.2012) .

Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. № 932 Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів

Постанова КМУ від 14.11.2018 № 959 щодо змін до Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України) та Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації

Наказ Мінрегіону від 31.03.2016 №79 Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації

Наказ Мінрегіону від 31.03.2016 №79 зі змінами від 27 грудня 2018 року №373 щодо зміни до методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.

Постанова КМУ від 05 серпня 2020 р. № 695 Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року

Інші нормативно-правові акти України з питань інноваційної діяльності

Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020» (чинний, редакція від 12.01.2015») . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації"» від 27.06.2007 № 1244-V . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1244-16

Постанова Верховної Ради України від 21.10.2010 № 2632-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2632-17

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави"» від 11.02.2015 № 182-VIII. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-19

Постанова Верховної Ради України від 12.07.2017 № 2133-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні"» . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2133-19

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо створення Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні (чинний, редакція від 23.07.2018; підписаний 23.07.2018, ратифікований 26.07.2018)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 20-р. «Про започаткування роботи із створення в Україні Центру підтримки технологій та інновацій» (чинне, редакція від 17.01.2018). . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20-2018-%D1%80

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 776-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери» (чинне, редакція від 18.07.2019) . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776-2018-%D1%80

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р « Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» (чинне, редакція від 10.07.2019) . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1992 № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» (поточна редакція від 16.12.2015) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162-92-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 174 «Про затвердження Положення про національний науковий центр» (редакція від 09.10.2015) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-94-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 7.09.2011 № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» (чинний, редакція від 06.09.2016) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 № 294 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки» (чинний, редакція від 16.10.2015) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2012-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 397 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки» зі змінами, згідно з Постановою КМУ № 781 від 23.09.2015 (чинна, редакція від 16.10.2015). . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2012-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 3.07.2013 № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності» (поточна редакція від 06.03.2019) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/472-2013-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 410 «Про утворення Ідентифікаційного комітету з питань науки» (чинний, редакція від 06.07.2016) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380 « Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави» (чинна, редакція від 08.11.2016) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2001-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 873 «Деякі питання виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”» (чинна, редакція від 02.10.2019). . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/873-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 953 «Про затвердження Типового положення про наглядову раду при державній науковій установі» (чинна, редакція від 14.12.2016) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/953-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1056 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки» (чинна, редакція від 28.12.2016). . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 226 «Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій» (чинна, редакція від від 05.04.201) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 540 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ» (чинна, редакція від 24.04.2018) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 980 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки» (чинна, редакція від 18.10.2017) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (чинна, редакція від 11.01.2018). . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 118 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність» (чинна, редакція від 07.02.2018) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 526 «Питання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні» (чинна, редакція від 04.07.2018) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 528 «Про Національний фонд досліджень України» (чинна, редакція від 04.07.2018) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 №739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету» (чинна, редакція від 12.09.2018) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 607 «Питання державних ключових лабораторій» (чинна, редакція від 10.07.2019) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2019-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» (чинна, редакція від 10.07.2019) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2019-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 776 «Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету» (чинна, редакція від 21.08.2019) . – URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776-2019-%D0%BF

Наказ МОН від 27.10.2008 №977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертації» (чинний, редакція від 20.01.2017) . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09

Наказ Мінмолодьспорту України від 11.01.2012 № 10 «Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій» (чинний, редакція від 10.11.2017) . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0146-12

Наказ МОН від 09.11.2015 № 1156 «Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції з її оформлення» (чинний, редакція від 14.05.2019) . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1501-15

Наказ МОН України від 20.11.2017 № 1507 «Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва» (чинний, редакція від 20.11.2017) . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1564-17

Наказ МОН України від 02.05.2018 № 444 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням» . – URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-centriv-kolektivnogo-koristuvannya-naukovim-obladnannyam

Наказ МОН від 22.05.2018 № 512 «Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави» (чинний, редакція від 22.05.2018) . – URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vklyuchennya-naukovih-ustanov-do-derzhavnogo-reyestru-naukovih-ustanov-yakim-nadayetsya-pidtrimka-derzhavi

Наказ МОН України від 13.11.2018 № 1233 «Порядок ведення Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання» (чинний, редакція від 13.11.2018) . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0247-19

Наказ МОН України від 12.03.2019 № 338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» (чинний, редакція від 12.03.2019) . – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-19

Наказ МОН України від 12.04.2019 № 475 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням» (чинний, редакція від 12.04.2019) . – URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-centriv-kolektivnogo-koristuvannya-naukovim-obladnannyam-475

Наказ МОН України від 18.07.2019 № 1012 «Про проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України» (чинний, редакція від 18.07.2019) . – URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-derzhavnoyi-atestaciyi-zakladiv-vishoyi-osviti-1012

Постанова НАН України від 15.03.2017 № 75 «Щодо затвердження Методики оцінювання наукових установ НАН України» (чинна, редакція від 15.03.2017) . – URL : http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-170315-75-1.pdf

Постанова НАН України від 11.07.2018 № 241 «Про підсумки оцінювання діяльності наукових установ НАН України» (чинна, редакція від 11.07.2018) . – URL : http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-180711-241-0.pdf