Розвиток інноваційної інфраструктури та вдосконалення інноваційної політики регіонів України на основі "розумної спеціалізації"

Інноваційна інфраструктура є складовою частиною регіональної інноваційної системи. Ступінь її розвитку тісно корелює з рівнем інноваційного розвитку регіону.

Сучасна регіональна політика Європейського Союзу багато уваги приділяє інноваційному розвитку регіонів, що втілено у стратегіях cмарт-спеціалізації (RIS3):

 • RIS3 передбачають виявлення і розвиток унікальних галузей або видів економічної діяльності, що становлять власне спеціалізацію тих чи інших регіонів в рамках національної економічної системи.

 • наявність таких стратегій є однією з умовою отримання коштів на фінансування проектів в регіонах зі структурних фондів ЄС.

Мета проєкту – вдосконалення інноваційної інфраструктури регіонів України та інноваційної політики за рахунок формування інноваційних кластерів, встановлення постійного діалогу між суб’єктами інноваційної діяльності, імплементації принципів «розумної спеціалізації» та нових інструментів реалізації регіональних інноваційних політик.

Проєкт реалізується в 5 пілотних регіонах України:

 • м. Київ

 • Київська область

 • Вінницька область

 • Миколаївська область

 • Харківська область

Операційні цілі проєкту:

 • Покращання інституціональної спроможності органів регіональної влади щодо розробки та реалізації регіональної інноваційної політики на принципах «розумної спеціалізації»

 • Вдосконалення інноваційної інфраструктури в регіонах України

 • Налагодження регулярного діалогу між суб’єктами інноваційної діяльності, органами регіональної влади та суб’єктами інноваційної інфраструктури, неурядовими організаціями

У 2020 році підписано Меморандум про співпрацю з Асоціацією підприємств промислової автоматизації України, який передбачає:

 • проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, конференцій тощо)

 • сприяння створенню нових кластерів та інформаційно-аналітична підтримка діяльності вже існуючих об’єктів інноваційної інфраструктури, в т.ч. кластерів

 • доопрацювання проєкту Національної програми кластерного розвитку до 2027 тощо

Більше інформації за посиланням: https://www.industry4ukraine.net/publications/smart-speczializacziya-ta-klasternyj-ruh-proekt-integracziya/